ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1046/03-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΣΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1969, ΧΕΥΔΕΝ 15Α, Αθήνα

διότι κατά την διάρκεια αγορανομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 25-05-2015, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών στα αναψυκτικά στο ψυγείο του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1§2 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.