Με την αρ. πρωτ. 2375/20-05-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΦΑΤΤΑΛ ΜΟΧΑΜΕΝΤ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» υποκ. Επταχαλκου 1 – Αθήνα , διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 09-05-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα εμφιαλωμένα νερά εντός των βιτρινών-ψυγείων του περιπτέρου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.