Με την αρ. πρωτ. 5001/13-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΗΠΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Δορυλαίου 1, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 06-09-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών-προελεύσεων στη μαναβική εντός του καταστήματος και έλλειψη τιμών στα παγωτά κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.