Με την αρ. πρωτ. 5757/25-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» Εθν. Αντιστάσεως 35, Καισαριανή, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 14-10-2022, διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη τιμών α. στα αναψυκτικά και β. στα μπισκότα κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.