Με την αρ. πρωτ. 6885/30-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «AΡΤΟΠΟΙΕΙΝ Ε.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» Αθηνάς 33, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 22-11-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα νηστήσιμα γλυκά κιλού σε προθήκες εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.