Με την αρ. πρωτ. 1402/10-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΑΛΒΑΝΟΣ ΙΚΕ – ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ»  Κεντρική Αγορά – Βαρβάκειος Αγορά Νο 65 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-02-202309-05-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προιόν  «Μυλοκόπι ιχθυοτροφείου», το οποίο διατίθετο προς πώληση κατά παράβαση των άρθρων 7 & 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 παρ. 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.