ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1440/23-05-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΥΓΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», επί της Πανεπιστημίου 57, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 20/05/2014, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πινακίδα τιμών στα μαγειρεμένα φαγητά στις προθήκες του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 4α της Υ.Α. Α2-861/13.