ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2526/21-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΟΔ. ΑΓΑΠΗ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ «Η ΨΥΡΡΑ» επί της Μιαούλη 19 στην Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15/10/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη του ειδικού εντύπου «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» από το κατάστημα, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 96§1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.