ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1346/20-05-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 €  (πεντακοσίων  ευρώ) στην επιχείρηση Α.ΓΑΛΑΝΗΣ – Ι. ΣΤΑΙΚΟΣ, Λ. Συγγρού 40-42, Αθήνα, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 14/05/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη Φύλλου Διαμαρτυρίας κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13.