Με την υπ’ αριθμ. 8484/11-7-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στο υποκατάστημα εστίασης της επιχείρησης «ΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη 99 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 4-7-2014 στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη φύλλων διαμαρτυρίας σε εμφανές σημείο για τους πελάτες, κατά παράβαση του άρθρου 96§1 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).