ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [ άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την υπ’ αριθμ.13546/06-11-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΕ» με έδρα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, στον Πειραιά, επειδή κατά τη διάρκεια ελέγχου για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω κατάστημα εστίασης δεν διέθετε φύλλα διαμαρτυρίας, κατά παράβαση του άρθρου 96 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-861/22-08-2013.