Με την υπ’αρ. 348/21-1-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 και άρθρο 10 παρ. 5γ. της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ ΚΩΤΣΗ ΟΛΓΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” με δ.τ. “Ο ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΉΣ” [έδρα: Αγ. Δημητρίου 37, στον Αγ. Δημήτριο], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις 12.01.2015, στο κατάστημα-αρτοποιείο που διατηρεί στον Αγ. Δημήτριο (Αγ. Δημητρίου 37), διαπιστώθηκε ότι:

1) Το προϊόν κρέμα “Ο αρτοποιητής” (προσυσκευσμένο), ιδίας παραγωγής της προαναφερόμενης επιχείρησης, είχε ονομαστική τιμή περιεχομένου 210γρ, το οποίο προέκυπτε από τη ζύγιση του προϊόντος με τη συσκευασία του, δηλαδή η πραγματική ποσότητα περιεχομένου προϊόντος ήταν μικρότερη από την ονομααστική τιμή περιεχομένου.

2) Το προϊόν ρυζόγαλο “ο αρτοποιητής” (προσυσκευαμένο), ιδίας παραγωγής της προαναφερόμενης επιχείρησης, διατίθετο σε περιέκτη με την ονομασία προϊόντος επί της συσκευασίας του “μουσταλευριά” , αντί του πραγματικού περιεχομένου που ήταν ρυζόγαλο. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 9 παρ.5 και του άρθρου 10 παρ.3 της Υ.Α. Α2-718/2014.