Με την υπ’αρ. 554/27-1-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ , σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 10 και άρθρο 1 παρ. 3 και της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 και άρθρο 22 του Ν.4177/13, στην εταιρεία Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. , με έδρα στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 80), επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, κατόπιν καταγγελίας, στο υποκατάστημα-σούπερ μάρκετ της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην Αργυρούπολη (Λέοντος 4 & Ελευθερίας ),στις 15-01-14, διαπιστώθηκαν τα εξής:  

Α) Για τα προϊόντα: 1) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ NOYNOY (300γρ) -15% 2) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ (300γρ) – 20% 3)ΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ 3 ΦΡΟΥΤΑ(300γρ) -20% τα οποία βρίσκονταν σε “προωθητική ενέργεια” αφού δηλώνονταν ότι πωλούνταν φθηνότερα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα ποσοστά έκπτωσης επί της συσκευασίας τους, το οικονομικό όφελος του καταναλωτή δεν προέκυπτε άμεσα και επαγωγικά διότι στις πινακίδες λιανικής πώλησης αναγράφονταν πέραν της ποσοστιαίας έκπτωσης και επιπλέον έκπτωση 1,00€ χωρίς αυτό να απεικονίζεται πάνω στο προϊόν ή σε κάποιο κουπόνι ή sticker στο χώρο λιανικής .

Β) Υπήρχαν στο ράφι λιανικής τα κάτωθι προϊόντα: 1)ΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ 3 ΦΡΟΥΤΑ 300ΓΡ, 2)ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ 300ΓΡ 3) ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΓΙΩΤΗΣ 300ΓΡ, τα οποία παράλληλα βρίσκονταν και σε προωθητικές ενέργειες (έκπτωση – 1,20€, έκπτωση -15% , έκπτωση -20% ), όμως δεν εκτίθεντο κατά τρόπο διακριτό αλλά ήταν τοποθετημένα άτακτα (το οποίο επιβεβαιώνεται και από το προσκομισθέν απολογητικό υπόμνημα της επιχείρησης), με τρόπο που η διαφοροποίηση εκάστου είδους με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, (όσον αφορά την ένδειξη τιμής από την αντίστοιχη ταμπέλα τιμής), να μη γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και αυτός να παραπλανάται. Συγκεκριμένα: τα προϊόντα ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ NOYNOY (300γρ) -15% με τιμή ραφιού 2,95€ και ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ (300γρ)-20% με τιμή ραφιού 2,72€, βρίσκονταν στο πίσω μέρος του ραφιού και όχι πάνω από την αντίστοιχη πινακίδα τιμής με την έκπτωση, με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις με αποτέλεσμα καταναλωτής να επιλέγει το προϊόν που ήταν στο μπροστινό μέρος του ραφιού το οποίο είχε τιμή λιανικής 3,45€.

Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 98 παρ. 3 και του άρθρου 1 παρ.3 της   Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»