Με την αρ. πρωτ.  294306 /6-4-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500€ (πεντακόσια ευρώ) στην επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ που βρίσκεται στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 99 – Πετρούπολη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 18/03/2022 διαπιστώθηκε η πώληση παγωτού είδους «Βανίλια Μαδαγασκάρης» χωρίς αναγραφή τιμής επί της πινακίδας πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 2§1, σε συνδυασμό με το άρθρο 11§1Ε της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).