Με την αρ. πρωτ. 294312/6-4-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1.000€ (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση Φ. ΤΖΙΜΑΣ – Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 87 – Πετρούπολη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 18/03/2022 διαπιστώθηκε:

  1. η πώληση του είδους «Πέρκα φιλέτο», αλιευμένο σε γλυκά νερά, χωρίς ένδειξη χώρας καταγωγής και χωρίς αναγραφή επιστημονικής ονομασίας του είδους επί της πινακίδας πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 34§1Η σημείο α και 34§1Β της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017),
  2. η πώληση του είδους «Λαυράκι», υδατοκαλλιέργειας, χωρίς ένδειξη μεθόδου παραγωγής, χώρας καταγωγής και αναγραφή επιστημονικής ονομασίας του είδους επί της πινακίδας πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 34§1Γ και 34§1Η σημείο β της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).