Με την υπ’ αριθμ. E.M. 313/16-05-2022 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΙΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 50§9Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του άρθρου 50§1 εδάφια A,B,Δ,ΣΤ αυτής διότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο στο κατάστημα Gallery Nymphes – Εμμανουέλα Τσαγγάρη στο εκπτωτικό χωριό Mc Arthur Glen στα Σπάτα, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν «κερί κηροπηγίου ρουστίκ» χρώματος γαλάζιο δεν έφερε καμία επισήμανση.