Με την υπ’ αριθμ. E.M. 747/05-10-2022 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 1§4Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 & 2 αυτής, διότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο στο υποκατάστημα στη Θέση Γυαλού Σπάτων για το προϊόν «Φαγητοδοχείο ανοξείδωτο 16*7,8εκ» με BC 5205119890923 art. No 89092 Veltihome Ι.Γ. Βεργόπουλος Α.Ε. δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις.