Με την υπ’ αριθμ. E.M. 668/1-12-2021 απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ«ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ» – ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 1§4Δ της με αρ. 91354 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017)για παράβαση της §2 του ιδίου άρθρου διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενέργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στο υποκατάστημα της επιχείρησης στην οδό Προσηλίου & Δ. Κων/νου, Παιανία διαπιστώθηκε ότι για το είδος Αρβυλάκι Μαύρο, DanceMeNo 37 με φερμουάρ στο πλάι  δεν υπήρχε πινακίδα με τιμή πώλησης.