Με την υπ’ αρ. 550383/01.05.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00€) ευρώ στην επιχείρηση Α.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΧΘΥΩΝ με έδρα στην οδό Δημ.Γούναρη 87 στην Γλυφάδα ΤΚ 165 61, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 25.04.2024 στο ανωτέρω κατάστημα με πινακίδα «ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ» διαπιστώθηκε απουσία πινακίδας τιμής πώλησης σε έναν κωδικό προϊόντος στον χώρο-ψυγείο έκθεσης/πώλησης κατά παράβαση του άρθρου 2Α του Κεφαλαίου 1Α της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 7 του ν.4177/13.