Με την υπ’ αρ. 1378/20.03.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00€) ευρώ στην επιχείρηση ΠΕΝΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ με έδρα στην οδό Λένορμαν 129 Αθήνα ΤΚ 104 42, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 11.03.2024 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης με πινακίδα «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» που βρίσκεται στην οδό Ζακύνθου 1 στην Γλυφάδα ΤΚ 16561, διαπιστώθηκε απουσία πινακίδας τιμής πώλησης σε έναν κωδικό προϊόντος στο ράφι έκθεσης/πώλησης κατά παράβαση του άρθρου 2Α του Κεφαλαίου 1Α της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 7 του ν.4177/13.