Με την υπ’ αρ. 4308/13.09.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00 €) ευρώ στην επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ A.E.Β.Ε.» με έδρα στην οδό Λούβαρη 17 & Χρ.Λαδά, Περιστέρι ΤΚ 12132για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 05.09.2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Τιτάνων 27 στο Ελληνικό ΤΚ16777, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο πληροφόρησης τοποθετημένο σε σημείο του καταστήματος που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή προτού φτάσει στο ταμείο, καθώς ο χώρος επιφανείας του καταστήματος υπερέβαινε τα 300 τετραγωνικά μέτρα, κατά παράβαση του άρθρου  2§6 της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, καθώς και, δύο είδη/κωδικοί προϊόντων στο ράφι έκθεσης/πώλησης που δεν έφεραν πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου  2Α του Κεφαλαίου 1Α της αρίθμ.35952/2023 Απόφασης (ΦΕΚ 2542/Β/18.04.2023) τροποποίησης της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 7 του ν.4177/13.