Με την υπ’ αρ. 4162/06.09.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ, το οποίο λόγω υποτροπής παράβασης εντός τριετίας διπλασιάζεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000,00€) στην επιχείρηση JUMBO A.E.E. με έδρα στην οδό Κύπρου 9 & Ύδρας ΤΚ 183 46 Μοσχάτο, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 30.08.2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος 3 & Μωραϊτίνη 1 στο Δέλτα Παλαιού Φαλήρου ΤΚ 175 61, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο πληροφόρησης τοποθετημένο σε σημείο του καταστήματος που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή προτού φτάσει στο ταμείο, καθώς ο χώρος επιφανείας του καταστήματος υπερέβαινε τα 300 τετραγωνικά μέτρα, κατά παράβαση του άρθρου 2§6 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του ν.4177/13.