Με την αρ. πρωτ.  1042/13-2-2023 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 11.000 € (έντεκα  χιλιάδες   ευρώ)  στον  ΚΟΥΝΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ιδιοκτήτη βυτιοφόρου με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΕ 4856 , ΑΦΜ:033429700,  διότι διαπιστώθηκε ότι σε έντεκα (11) δεξαμενές του ως άνω βυτιοφόρου οχήματος , δεν είχαν σφραγίδες. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του 91354/17 ( Κωδ. Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ ) άρθρο 96 παρ. 1-2-3.