Με την υπ. αρ. πρωτ. 4129 /28-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 7000 € (επτά χιλιάδων ευρώ ),   στην επιχείρηση “HOSSAIN MD ZAKIR MD AFSAR” Παντοπωλείο επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 49 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 18-7-2022, διαπιστώθηκε  ότι διέθετε α) το προιόν “Lay’s Ρίγανη” με περασμένη ημ/νία ελάχιστης διατηρησιμότητας  (24/06/2022) κατά παράβαση των άρθρων 4 και 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ (βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.4177/13 η  συγκεκριμένη παράβαση ορίζεται στο τριπλάσιο  ήτοι 6000 ευρώ καθώς είχε υποπέσει άλλες δύο φορές στην ίδια παράβαση),και β) διέθετε προς πώληση το προιόν “λουξ ΛΕΜΟΝΑΔΑ’ μεμονωμένα ενώ αποτελεί προιόν  προωθητικής πολυσυσκευασίας κατά παράβαση των κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10   του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 § 5  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.