Με την υπ. αρ. πρωτ. 4131/28-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3000 € ( τριών χιλιάδων ευρώ ) στην επιχείρηση “MOHHAMAD LAT.KAMRUL-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 58 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 18-7-2022, διαπιστώθηκε; α) η πώληση του προιόντος ‘λουξ Λεμονάδα’ μεμονωμένα  ενώ αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας κατά παράβαση του άρθρων 4  και 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 § 5   των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ και  β)  η πώληση του προιόντος “Matrix Coctail Nectar’  με περασμένη ημ/νία ελάχιστης διατηρησιμότητας 6/22 κατά παράβαση του άρθρων 4  και 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.