Με την αρ. πρωτ. 3630/22-06-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΛΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. PAVE STREET COFFEE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» Μ. Αντύπα 50, Ηλιούπολη διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 13-06-2023, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν: «AMITA FUN 100% ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 0,25lt (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) με ημερομηνία λήξης 03-05-2023 κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.