Με την υπ’αρ. 5004/19-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ  (3.000,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 7Δ  του άρθρου  13 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 , επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 8-9-2022 στην επιχείρηση – καφετέρια «ΟΜΑΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤ. ΚΕΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ “OMAΔA IKE”» επί της Λ.Συγγρού 90 στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «Κριτσίνια χορταρικών» [συσκευασμένο προϊόν (Island Coffee)] είχε περάσει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναγραφόταν (28-5-22), ενώ το προϊόν διετίθετο προς πώληση,  κατά παράβαση του άρθρου 13 παρ.2A της προαναφερόμενης Υ.Α. 91354/2017.