Με την υπ’ αριθμ. 5404/18-11-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «Ε. ΜΑΡΓΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα επί της οδού Πλαστήρα 3 στη Μεταμόρφωση για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 5-11-2021 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Ελλησπόντου 3 στη Νίκαια, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση 3.700g μη προσυσκευασμένου κιμά από Λάπα Βόεια Γαλλίας κομμένου εκ των προτέρων κατά παράβαση του άρθρου 20§1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).