Με την υπ. αρ. 24/14-01-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  τριών χιλιάδων ευρώ  (3.000,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 7Δ του άρθρου 13 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24  του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην εταιρεία   «G.A.N. ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε » (έδρα: Αχιλλέως 14, Αγ.Παρασκευή  Αττικής)    επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 03-01-2022 στην καφετέρια-καφεκοπτείο της ανωτέρω εταιρείας επί της οδού Πανεπιστημίου 39, διαπίστωσαν ότι για το προϊόν «Κρουασάν (Croissant) πραλίνα φουντουκιού με επωνυμία “Coffee Island”» (8 τεμάχια), το οποίο διατίθετο προς πώληση,  είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναγραφόταν επί του προϊόντος (02-01-2022), κατά παράβαση του άρθρου 13 παρ. 4 της Υ.Α.91354/2017.