Με την υπ. αρ. πρωτ. 4130 /28-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ ),   στην επιχείρηση “BULBUL MOHARAM MD, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ’, επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 39 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 18-7-2022, διαπιστώθηκε  ότι διέθετε “Coca Cola light”, 330ml με περασμένη ημ/νία ελάχιστης διατηρησιμότητας 09/05/2022  κατά παράβαση των άρθρων 4 και 7   του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.