Με την αρ. πρωτ. 1832/20-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΖΑΧ/ΚΗ» Υπ. Aχαρνών 334 & Ευγενίου Καραβία, Κ. Πατήσια, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-04-2022, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε χάρτινη βάση τούρτας ζαχαροπλαστικής βάρους 136 γρ. (για καθαρό βάρος τούρτας έως 1,5 κιλό) αντί του ορθού μεγίστου επιτρεπτού βάρους «έως 90 γρ.» κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4 § 8Β   του ιδίου άρθρου προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 500€.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 το ανωτέρω ποσό της 7 παραγράφου ορίζεται στο διπλάσιο ήτοι στις 1.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση -αυτής της υπέρβασης του ανωτάτου μεγίστου επιτρεπτού βάρους για χάρτινη βάση τούρτας- εντός τριετίας.