Με την υπ’ αρ. 421257/13-05-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) στην επιχείρηση « GR OIL ΙΚΕ» με έδρα επί της οδού Αιτωλικού 98-100 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Το δείγμα πετρελαίου κίνησης που λήφθηκε στις 03/03/2022 από ελεγκτές της υπηρεσίας μας από το πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, διότι περιέχει θείο σε περιεκτικότητα 69,4mg/kg αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 10mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ το αντίστοιχο δείγμα βυτίου βρέθηκε ΚΑΝΟΝΙΚΟ, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 στοιχείο (ii) της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/2010.