Με την 142/13-01-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00), σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 5 του ν.4177/13 και του άρθρου 1 παρ. 8.1 εδάφιο ii της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/7.7.2010 σχετικά με τις “Κατηγορίες παραβάσεων του ν.3054/2002”, στην εταιρεία “4ΕΝΕΡΤΖΥ ΙΚΕ.” με έδρα στο Χαλάνδρι επί της οδού Παπανικολή 98 & Αριστοτέλους, διότι σε δειγματοληψία που διενήργησε κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. το 2017 στο πρατήριο υγρών καυσίμων της εταιρείας ελήφθη δείγμα Πετρέλαιο Κίνησης revolution, το οποίο βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΌ διότι είχε σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 40,0οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 55,0οC για το πετρέλαιο κίνησης . Δεν παραδόθηκε δείγμα βυτιοφόρου. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση και επιβάλλεται στο πρατήριο διακίνησης, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) με το άρθρο 20§5 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/7.7.2010.