Με την υπ’ αρ. 511544/28-04-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) στην εταιρεία «ΩΚΕΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» με έδρα επί της οδού Γ. Παπανδρέου 5 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, για τους παρακάτω λόγους:

Το δείγμα προσυσκευασμένου προϊόντος τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου «Γλαύκος φέτα άνευ δέρματος κατεψυγμένος ΩΚΕΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» που ελήφθη στις 17/03/2023 από την επιχείρηση ΩΚΕΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε., και το οποίο παράγεται και διατίθεται στην ελληνική αγορά από την ως άνω επιχείρηση, κατόπιν εξέτασης από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει ότι το καθαρό βάρος είναι 358γρ. (±20γρ) αντί του δηλωθέντος 425 (ΚΤ και τον Καν. 1169/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ παρ.5), παράβαση για την οποία έχει εφαρμογή το άρθρο 9 παρ. 5 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).