Με την υπ’αρ. 6887/28-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων(2.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14γ της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4177/13, στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ » (με έδρα στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αγ.Δημητρίου 63) , επειδή, ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 17/04/14 στο υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας που βρίσκεται επί των οδών Παλαιστίνης & Λαμίας στον Άλιμο, διαπιστώθηκε ότι για δύο προιόντα (ΠΑΣΤΕΛΙ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ), η ταμπέλα τιμής ραφιού ανέγραφε τιμή μεγαλύτερη κατά 0,02 ευρώ από την τιμή χρέωσης στην ταμειακή μηχανή , κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»