Με την υπ’αρ. 875/23-1-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14γ της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 και άρθρο 10 του Ν.4177/13, στην εταιρεία Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.,   με έδρα στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 80), επειδή, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία , στο υποκατάστημα-σούπερ μάρκετ της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην Αργυρούπολη (Λέοντος 4 & Ελευθερίας ),στις 23-11-13, το προϊόν Άνθος ορύζης Γιώτης (με αναγραφή -15% επί της συσκευασίας του) χρεώνονταν σε διαφορετική τιμή από την αναγραφόμενη στην ταμπέλα τιμής ραφιού. Συγκεκριμένα: το προαναφερόμενο προϊόν είχε ταμπέλα τιμής ραφιού με αναγραφόμενη τιμή 1,81€ με αλλά στο ταμείο χρεώθηκε 2,14€. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 2 παρ.9 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»