Με την υπ’αρ. 109/17-1-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14γ και άρθρο 98 παρ.10 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 και άρθρο 10 του Ν.4177/13, στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ.: 094025817 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) , με έδρα στον Γέρακα Αττικής (Λεωφ. Σπάτων 81) , επειδή , μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 8-1-2014 από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα-σούπερ μάρκετ της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στο Π. Φάληρο (Αγ. Κυριακής 5 και Χαρίτων ) , διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :
α) το προϊόν βάση χάρτου τουαλέτας /κύλινδρος «ELIPLAST» με Barcode 8006383017033 η τιμή που εμφανιζόταν στην ταμπέλα ραφιού λιανικής ήταν 1,50 ευρώ , ενώ η τιμή που χρεωνόταν στο ταμείο (όπως φαίνεται και στη συνημμένη απόδειξη ταμειακής μηχανής ) ήταν 1,60 ευρώ , κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.9 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και
β) στο προϊόν 7 DAYS ΚΡΟΥΑΣΑΝ (ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5Χ37 γρ. με Barcode 5201360521135)   υπήρχε στο ράφι λιανικής ταμπέλα με την τιμή του προϊόντος 1,65 ευρώ , το οποίο βρισκόταν σε προσφορά (σύμφωνα με τη συνημμένη ταμπέλα λιανικής), χωρίς όμως η αρχική τιμή προ προσφοράς ανά μονάδα μέτρησης να είναι διαφορετική από την τελική τιμή ανά μονάδα μέτρησης μετά την προσφορά (ήτοι τιμή κιλού προ προσφοράς και μετά προσφοράς 8,9189 ευρώ), κατά παράβαση του άρθρου 98 παραγρ. 4 & 5 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» .