Με την υπ. αρ. πρωτ. 7351/23-12-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων  ευρώ ) στην επιχείρηση επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», υποκατάστημα επί της οδού Πριγκηπονήσων 10, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 13-12-2022, διαπιστώθηκε διαπιστώθηκε διαφορετική τιμή πώλησης από το ράφι στο ταμείο του καταστήματος στα εξής προϊόντα:

α) ΑΛΕΥΡΙ Αγ. Γεωργίου, 1kg από 1,93 ευρώ τιμή πώλησης στο ράφι 1,95 ευρώ τιμή πώλησης στο ταμείο του καταστήματος και

β) έλλειψη TSANOS ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 120gr από 1,67 ευρώ τιμή πώλησης στο ράφι 2,06 τιμή πώλησης στο ταμείο του καταστήματος κατά παράβαση των  άρθρων  7 και 10  του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 §  9  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.