Με την αρ. πρωτ. 7231/21-12-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» Υπ. Αθηνάς 62, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 12-12-2022, διαπιστώθηκε ότι: α. για το προιόν «τυρί REGATO ΜΑΡΑΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ» 270γρ. το καρτελάκι ανέγραφε τιμή 2,62 ευρώ ενώ στο ταμείο εμφανίστηκε τιμή 2,92 ευρώ δηλαδή είσπραξη 0,30 λεπτά υψηλότερο τίμημα και β. ελαιόλαδο ΜΑΡΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 1Λίτρο το καρτελάκι ανέγραφε τιμή 6,40 ευρώ ενώ στο ταμείο εμφανίστηκε τιμή 7,05 ευρώ δηλαδή υπέρβαση τιμής 0,65 ευρώ κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 9 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.