Με την υπ’ αρ. 4347/13.09.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00 €) ευρώ στην επιχείρηση «PUBLIC RETAIL MON. AE» με έδρα στην οδό Θηβαΐδος 22 στην Νέα Κηφισιά ΤΚ145 64 για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 04.09.2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου 45 στην Ν.Σμύρνη ΤΚ 171 23, διαπιστώθηκαν τρία είδη/κωδικοί προϊόντων στο ράφι έκθεσης/πώλησης που δεν έφεραν πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, και, ένα είδος/κωδικός για το οποίο προέκυψαν πινακίδες με διαφορετικές τιμές πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου  2Α, και 2Β8 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. αντίστοιχα.