Με την υπ’αρ. 6491/22-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 5 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)», στην επιχείρηση «Ε.ΒΕΛΑΝΗΣ ΣΙΑ ΕΕ(CUCINA DI MAFIA)-Λ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180 ΤΑΥΡΟΣ(EMΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENS HEART)» επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας στην παραπάνω επιχείρηση στις 09-04-14 διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο του καταστήματος δεν αναγραφόταν ο όγκος του περιεχομένου κάθε συσκευασίας σε ML για τα προιόντα «COCA-COLA,COCA-COLA LIGHT,SPRITE,FANTA» , γεγονός που αποτελεί παράβαση του άρθρου 91 παρ.4ε της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)»