Με την υπ’αρ. 12405/23-7-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ(500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.10β της υπ.αρ.Α2-861/14-8-13 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών»(ΔΙΕΠΠΥ ΦΕΚ 2044/22-8-2013 τεύχος Β΄) στην επιχείρηση «ΚΟΖΑΝΙΤΟΥ Ε.ΣΙΑ ΟΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ&ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΤΣΩΝ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», επειδή κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 27-06-14 στο υποκατάστημα της επιχείρησης «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-Λ.ΘΗΣΕΩΣ 284 ΚΑΛΛΙΘΕΑ»,διαπίστωσαν ότι στο προϊόν «ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ MEN’S SOCKS(CARE) BC 5202336035748 ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ»το οποίο παράγεται από την ανωτέρω εταιρία, δεν αναγραφόταν στη συσκευασία του ο υπεύθυνος διάθεσης του προιόντος στην Ελληνική αγορά, αλλά η φράση «ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ S.A. DELHAIZE GROUP N.V.RUE OSSEGHEMSTRAAT 53 B-1080 BRUXELLES-BRUSSEL», κατά παράβαση του άρθρου 68 παρ.2 α της Α2-861/14-8-13 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών».