ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1291/14-05-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) σύμφωνα με την Υ.Α. Α2-861/13, άρθρ.8 παρ.8α για παράβαση του άρθρ.8 παρ.2 της ίδιας Υ.Α. (Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.) στην εταιρεία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα: 14Ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 09-05-2014 στο υποκατάστημα σουπερμάρκετ της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Μεσογείων 191-193 – Μάργαρη – Βλαχάκη, Τ.Κ. 11525 – Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι το προσυσκευσμένο σε δίχτυ προϊόν «Πατάτες Κύπρου 3 κιλά» το οποίο συσκευάζεται από την εταιρεία AGRO FRESH IND. LTD και εισάγεται από την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ήταν ελλιποβαρές με απόκλιση καθαρού βάρους 142g το οποίο υπερβαίνει το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα (45g) ήτοι το 1,5% όπως ορίζεται στο άρθρ. 8 παρ.3. της Υ.Α. Α2-861/13.