Με την υπ. αρ. πρωτ.1075/11-03-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακόσια ευρώ ) στην επιχείρηση “MARTINI T.VLADIMIR”, ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΖΑΧ-ΚΗΣ  επί της Λ.Κηφισίας 40 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 24-2-2022, διαπιστώθηκε ότι το προιόν ‘τυρόπιτα’ ήταν κατεψυγμνένο χωρίς να αναγράφεται σε πινακίδα η αντίστοιχη επισήμανση, κατά παράβαση των άρθρων 4,7, και 10 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1Δ των καν.Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.