Με την υπ’ αρ. 5261/5-11-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ » με έδρα επί της Γρ. Λαμπράκη 59 (θέση Κουμίνδρι) στη Νέα Πέραμο Αττικής για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 22-10-2021 στην επιχείρηση (κρεοπωλείο) «Καρυλάκης Β & Ν Ο.Ε.» επί των οδών Ζωοδόχου Πηγής & Ηφαίστου 2Α στην Σαλαμίνα διαπιστώθηκε ότι στο με αριθμ. 1725/21-10-2021 δελτίο αποστολής με εκδότη την εταιρεία «Α. Καρυλάκης Μον. ΕΠΕ» δεν αναγραφόταν ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων, κατά παράβαση του άρθρου 18 § 4 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).