Με την υπ’ αρ. 4003/29-12-2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικού τομέα Αθηνών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο Πεντακόσια  ευρώ (500,00 €) στην επιχείρηση: ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Κρεοπωλείο,   που βρίσκεται επί της οδού ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ 154,ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους  της υπηρεσίας μας στο ανωτέρω κατάστημα στις 17-12-2021 για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, διαπιστώθηκε η πώληση  μοσχαράκι  γάλακτος χωρίς να αναγράφεται στην τοποθετημένη πινακίδα η χώρα προέλευσης αυτού.

Η πώληση κρεάτων, στο λιανικό εμπόριο, χωρίς αναγραφή στη πινακίδα πώλησης της χώρας προέλευσης αποτελεί παράβαση του άρθρου 19 § 1Δ  της Υπ. Απόφασης 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ. 19§2Β της ίδιας  Υπ. Απόφασης.