Με την αρ. πρωτ. 2522/8-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), «PRAKTIKER HELLAS AE», με έδρα στη Πειραιώς 176, στον Ταύρο Αττικής με ΑΦΜ: 094317955, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Αθηνών , σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 1, το άρθρο 68 παρ. 10 β) και το άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης Α2-861/2013 ∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013),   επειδή μετά από δειγματοληψία στις 13/12/2013 στο προιόν «Πέλετ για σόμπες και λέβητες από βιολογικό υλικό» με Αρ. Δείγματος 56/2013 από το υποκατάστημα της εταιρείας PRAKTIKER AE στο 23ο ΧΛΜ ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου, στην Μάνδρα , βρέθηκε από τη   Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. με την με αριθμ. 30/013/2715/18-12-2013/07-02-14 Έκθεση Εξέτασης ότι το δείγμα είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση διότι επί της συσκευασίας δεν αναγράφονται καθαρά ο αριθμός παρτίδας, τα στοιχεία του παραγωγού/ συσκευαστή και ο τόπος παραγωγής κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 1 του ΔΙΕΠΠΥ. (ΦΕΚ 2044/Β’/22-08-2013).