Με την υπ’αρ. 15137/9-9-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.7β της υπ’αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2)του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13)στην επιχείρηση “ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.” [έδρα: Αγ. Κωνσταντίνου 2 & Λαζαράκη 5 στη Γλυφάδα], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν καταγγελίας , στις 02.09.2014, στο κατάστημα της επιχείρησης ATHNH ΧΟΝΤΟΣ Α.E.E.-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (HONDOS CENTER), που βρίσκεται στην Γλυφάδα (Αγ. Κωνσταντίνου 2 & Λαζαράκη), διαπιστώθηκε ότι το βρεφικό σετ ζακέτα με κωδικό 147219 το οποίο βρισκόταν στο ράφι λιανικής σε διάφορα μεγέθη, χρώματος μελανζέ, με γραμμικό κωδικό 1455619784764, της εταιρείας σας (DOMINA SPORT), δεν ανέγραφε στην ετικέτα επισήμανσης η οποία ήταν σταθερά ραμμένη στην εσωτερική πλευρά του προαναφερόμενου βρεφικού ενδύματος τη σύνθεση  στην ελληνική γλώσσα, κατά παράβαση του άρθρου 79 παρ.5 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/31-07-2014 «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» .