ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 26 § 1δ & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 4032/29-11-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, 28ης Οκτωβρίου 4, Ηλιούπολη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 26-11-2013 διαπιστώθηκε η ελλιπής τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το συκώτι μόσχου, κατά παράβαση του άρθρου 26 § 1δ και 2 του Ν. 4177/13.