ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αρ. 8152/10-07-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα στον Άλιμο Αττικής, Αγίου Δημητρίου 63, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 27/06/2014 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Κανελλοπούλου 21, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι επί των ενδεικτικών πινακίδων λιανικής πώλησης δύο (2) ειδών δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2β της Υ.Α. Α2-861/22-08-2013.